" دختر موزیسین گربه ای"| ویکی پدیا فارسی

" دختر موزیسین گربه ای"

اگه یه سوییشرت خوشگل دارید که از قضا یه کوچولو سوراخ شده ولی دوسش دارید و نمیدونید چیکار کنید بدیدش به من که براتون خوشگل سازیش کنم:)

عین همین سوییشرت خودم که شدیدا دوسش داشتم و یه کوچولو پشتش سوراخ شده بود در حالی که کاملا نو بود و نتیجه شد سوییشرت

" دختر موزیسین گربه ای"

:)

تازشم به جای آی لاو یو میگه آی میو یو:)

به محسن نشونش دادم با تعجب گفت وای چه خوشگله چه جوری اینطوریش کردی!

عاشقشمممممممممممممممممممم^-  ^

قراره روزهایی که پیشی خانوم صورتی میره کلاس موسیقی اینو بپوشه و تو دلش ذوق ذوقی شه:)